A weboldal viselkedésalapú reklám cookie-kat használ, az adatkezelésre az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően kerül sor. A MINDET ELFOGADOM gomb megnyomásával a szükséges és a marketing cookiekat is elfogadja. A Beállítások módosításával módosíthatja a cookie beállításokat. A beállításokat a későbbiekben is bármikor módosíthatja a bal alsó sarokban található fogaskerékre kattintva.

 

Termékek Menü

Adatkezelési tájékoztató Chatbotra feliratkozók részére - EGLO Lux Kft

Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) az EGLO LUX Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) chatbotjában (továbbiakban: Chatbot) megvalósított és Adatkezelő ehhez kapcsolódó online marketing tevékenységére vonatkozó személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást, az adatok gyűjtésével egyidőben, annak érdekében, hogy Adatkezelő a GDPR 13. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen.

 

A Facebook Messenger platformján keresztül Chatbot szolgáltatást használunk annak érdekében, hogy az Ön üzeneteit fogadjuk és feldolgozzuk,  valamint arra, hogy kapcsolatba lépjünk termékeink iránt érdeklődökkel és vásárlóinkkal. Amennyiben kapcsolatba lép velünk Facebook oldalunk Messenger szolgáltatásán keresztül, feliratkozik Chatbotunkra. Ehhez az Ön hozzájárulására van szükségünk az adatai kezeléséhez, üzeneteinket és információinkat a Manychat szolgáltatásán keresztül juttatjuk el Önhöz.

 

Amennyiben ellátogat hozzánk az EGLO Bemutatóterem és Lámpaszalonunkba, a Chatbotunk segítségével kérdéseire egyszerűen választ kaphat, könnyen megtalálja a lámpákat és ezzel időt takaríthat meg.

Az üzletben kihelyezett QR-kódok beolvasásával a chatbot további hasznos információkat küld az adott termékkategóriával, vagy termékcsaláddal kapcsolatban. A Chatbot segítségével továbbá a látogatók, vásárlók elégedettségéről is visszajelzést tudunk kérni.

Amennyiben ehhez külön hozzájárul, Chatbotunk segítségével reklámüzeneteket tudunk eljuttatni Önnek, ehhez fel kell iratkoznia külön ezt a célt szolgáló reklámüzenetküldő-listánkra.

Összességében a Chatbot fő célja a kommunikáció, a vásárlói élmény támogatása, a vásárlók elégedettségének elérése minél hatékonyabb és célratörőbb kiszolgálással.

 

Személyes adat minden természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) az érintettet (vagyis az adat alanyát) azonosítani lehet. A személyes adatok körébe tartozhat pl.: a családi név, utónév, lakcím, IP cím, e-mail cím, a böngésző által az internetes eszközökre elhelyezett cookie- / süti-azonosító.

 

A 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez. Ezért a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatait és az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a törvényes képviselőtől kérjük. A törvényes képviselő jóváhagyása egyben a 16. életévét be nem töltött személy felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja.

 

Ha nem vagy még 16 éves, akkor Chatbotunkra ne iratkozz fel, ne add meg önállóan az adataidat és ne add hozzájárulásodat az adataid kezeléséhez!

Kérd meg a szüleidet, hogy olvassák el ezt az Adatkezelési tájékoztatót és ők adják meg helyetted az adataidat és nevedben a hozzájárulást az adataid kezeléséhez!

 

 

A Tájékoztatóban nem részletezett kérdésekről irányadó jogszabály:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

 

 

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

 

Név: EGLO LUX Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 143. A. ép.

Telefonszám: +36-27/540-710

Email cím: eglolux@eglo.com

Képviseli: Törgyekes Ferenc ügyvezető

Képviselő elérhetőségei: eglolux@eglo.com

 

 

Adatkezelési tevékenységek:

 

A.1.) A Chatbotot használók adatainak kezelése

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja az Ön üzeneteinek fogadása, megválaszolása, valamint az EGLO LUX Korlátolt Felelősségű Társaság termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítése, reklámozása, termékeinek bemutatása, elégedettség mérése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A Chatbotra feliratkozó természetes személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, valamint a Chatbotról leiratkozással az erre szolgáló menüpontban, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

 

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), valamint Facebook Messenger hírközlési platformot üzemeltető Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland), mint önálló adatkezelő (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

 

Adatfeldolgozók:

Manychat – (220 Golden Oak. Dr, Portola Valley, CA, 94028) - chatbot szolgáltató platform

RG Stúdió Kft – (7623 Pécs, Ungvár utca 47.) - online marketing ügynökség

 

Harmadik országba történő adattovábbítás:

A Facebook Messenger, valamint a chatbot szolgáltató számára elérhető adatok az USA szerverein keresztül is továbbításra kerülhetnek, mely harmadik országban helyezkedik el.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az EUB a Schrems II ítéletben azonnali hatállyal érvénytelenítette a személyes adatok továbbításáról szóló 2016/1250 EU Bizottsági határozatot az Egyesült Államokba történő adattovábbításról (Privacy Shield). A döntés alapja lényegében az Egyesült Államok titkosszolgálatokra vonatkozó jogi előírásai, amely nem biztosít olyan védelmet a személyes adatok tekintetében, amely egyenértékű az EU-ban érvényes előírásokkal (hiányoznak a GDPR szerinti megfelelő biztosítékok, a jogok végrehajthatósága és a hatékony jogorvoslatok).

 

Mindez azt jelenti, hogy azon európai adatkezelők/adatexportőrök, akik eddig olyan USA-beli szolgáltatókkal dolgoztak együtt (pl.  chatbot-szolgáltatók), amelyeknél a Privacy Shield biztosította a megfelelő szintű védelmet, elvesztették ezt a jogi eszközt.

A Privacy Shield nélkül az egyetlen alternatív jogi eszköz, amelyre át lehet térni annak érdekében, hogy ne kelljen az USA-ban lévő szolgáltatók igénybevételét nélkülözni/megszüntetni, az SCC-k alkalmazása.

A chatbot szolgáltató áttért az SCC-k alkalmazására: Ezek tulajdonképpen EU Bizottsági határozat formájában megjelenő modellszerződések, amelyek úgy biztosítják az érintettek számára a fent említett jogokat, hogy az adatimportőr szerződéses úton vállal kötelezettségeket, amelyek egyébként a saját nemzeti jogán túlmutatnak, és többek között az érintettek számára biztosítják azon jogokat, amelyek egyébként az EU-ban őket a GDPR alapján megilletik.

A chatbot szolgáltató dokumentumairól  itt tájékozódhat: https://manychat.com/privacy.html

Az Európai Adatvédelmi Testület („EDPB”) és az európai adatvédelmi biztos („európai adatvédelmi biztos”) 2021. január 15-én nyilatkozatot tettek közzé, hogy közös véleményt fogadtak el az Európai Bizottság két általános szerződési záradék-tervezetéről ( SCC-k), az adatkezelők és a feldolgozók közötti szerződésekre vonatkozó SCC-tervezetekről, (a továbbiakban: az adatkezelő-feldolgozó SCC-k), a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó SCC-tervezetekről (a továbbiakban: harmadik országbeli átadási SCC-k).

Ezenkívül az EDPB és az európai adatvédelmi biztos kijelentette, hogy az adatkezelő-feldolgozó SCC-k egész EU-ra kiterjedő hatással bírnak, és célja a teljes harmonizáció és a jogbiztonság biztosítása az EU-ban az adatkezelők és feldolgozóik közötti szerződésekről.

Általánosságban az EDPB és az európai adatvédelmi biztos megjegyezte, hogy azon a véleményen vannak, hogy az SCC-tervezetek megerősített védelmi szintet nyújtanak az érintettek számára.

A nyilatkozat itt érhető el: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/edpsweb_press_releases/edpb-edps_pressrelease_onsccs_en.pdf

 

Tájékoztatás az érintetti jogokról

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk a Chatbotban tárolt információkat eljuttatni az érdeklődőhöz, illetve ezen a csatornán keresztül nem tud nekünk üzenetet küldeni. Ebben az esetben az EGLO Bemutatóterem és Lámpaszalon dolgozói személyes segítségnyújtással (ide értve a telefonon történő megkeresést is) tudnak ugyanúgy minden információt megadni az érdeklődőknek, vásárlóknak, valamint online környezetben Ön a www.eglolampaboltok.hu weboldalunkon is elérhet a termékeinkről, szolgáltatásunkról részletes információkat.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái:

Amikor a Facebook Messengeren keresztül Ön a chatbotunkra feliratkozik, gyűjtjük a Facebooktól kapott adatait, úgymint a nevét, profilképének hivatkozását, nemét, országát, a feliratkozás idejét, időzónát, felhasználói azonosítót. Gyűjtjük továbbá az érkezés forrását és azokat az egyéb egyedi azonosítókat / címkéket, amiket a feliratkozott érintett megad válaszaiban, vagy amiket a tevékenysége alapján kötünk hozzá.

Amennyiben Ön fizikai üzletünkben kihelyezett QR-kódon keresztül iratkozik fel, látjuk az arra vonatkozó információt, hogy melyik fizikai üzletben járt (pl: Budaörs-Igen, Fogarasi-Igen, Dunakeszi-Nem), valamint azt, hogy melyik fizikai üzletben járt utoljára.

Amennyiben az elégedettségi kérdőívben feltett kérdéseinkre Öntől választ kapunk, úgy ezeket az adatokat is látjuk és feldolgozzuk. A kérdőívben az alábbi kérdéseket tesszük fel: 

 1. Megtaláltad a lámpát, fényforrást, amit kerestél?
 2. Hasznos volt számodra a chatbot?
 3. Elégedett voltál eladóink szakmai felkészültségével?
 4. Elégedett voltál eladóink segítőkészségével?
 5. Ajánlanád ismerőseidnek az EGLO üzleteit?

 

Tájékoztatás automatikus döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is:

EGLO LUX Kft. ezúton is tájékoztatja chatbotjának használóit, hogy az elégedettségi kérdőív kitöltésére adott válaszokat értékelés céljából kezeli, mely tevékenysége alkalmazásával automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez, mely esetben Önnek joga van az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni,  továbbá ahhoz, hogy álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást tegyen a fenti elérhetőségeinken. A kérdőívben feltett kérdésekre válasz adása nem kötelező és a kérdések figyelmen kívül hagyása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár.

 

Automatikus döntéshozatal, profilozás jelentősége és az érintettre vonatkozó következményei:

Amennyiben úgy dönt, hogy elégedettségi kérdőívünk kitöltésével segíti a munkánkat, Ön visszajelzést kap a kérdőívben feltett kérdésekre adott válaszai alapján. Amennyiben nem válaszol a kérdésekre, az semmilyen hátrányos következménnyel nem jár Önre nézve, a kitöltés nem kötelező, de segíti vele a munkánkat.

 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása. Az adatokat mindaddig kezeljük, még az érintett a Chatbotról le nem iratkozik.

 

 

A.2.) Chatbotban, marketingüzenetek fogadására feliratkozók adatainak kezelése

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja az EGLO LUX Korlátolt Felelősségű Társaság termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítése, reklámozása, termékeinek bemutatása, célzott üzenetek eljuttatásával az Ön részére.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A chatbotos marketingüzenetek fogadására feliratkozó természetes személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, valamint a Chatbotról leiratkozással, amit az erre szolgáló menüpontban, vagy a leiratkozom szó beírásával, bármikor megtehet,  ez a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

 

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), valamint Facebook Messenger hírközlési platformot üzemeltető Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland), mint önálló adatkezelő (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

 

Adatfeldolgozók:

Manychat – (220 Golden Oak. Dr, Portola Valley, CA, 94028) - chatbot szolgáltató platform

RG Stúdió Kft – (7623 Pécs, Ungvár utca 47.) - online marketing ügynökség

 

Harmadik országba történő adattovábbítás:

A Facebook Messenger, valamint a chatbot szolgáltató számára elérhető adatok az USA szerverein keresztül is továbbításra kerülhetnek, mely harmadik országban helyezkedik el.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az EUB a Schrems II ítéletben azonnali hatállyal érvénytelenítette a személyes adatok továbbításáról szóló 2016/1250 EU Bizottsági határozatot az Egyesült Államokba történő adattovábbításról (Privacy Shield). A döntés alapja lényegében az Egyesült Államok titkosszolgálatokra vonatkozó jogi előírásai, amely nem biztosít olyan védelmet a személyes adatok tekintetében, amely egyenértékű az EU-ban érvényes előírásokkal (hiányoznak a GDPR szerinti megfelelő biztosítékok, a jogok végrehajthatósága és a hatékony jogorvoslatok).

 

Mindez azt jelenti, hogy azon európai adatkezelők/adatexportőrök, akik eddig olyan USA-beli szolgáltatókkal dolgoztak együtt (pl.  chatbot-szolgáltatók), amelyeknél a Privacy Shield biztosította a megfelelő szintű védelmet, elvesztették ezt a jogi eszközt.

A Privacy Shield nélkül az egyetlen alternatív jogi eszköz, amelyre át lehet térni annak érdekében, hogy ne kelljen az USA-ban lévő szolgáltatók igénybevételét nélkülözni/megszüntetni, az SCC-k alkalmazása.

A chatbot szolgáltató áttért az SCC-k alkalmazására: Ezek tulajdonképpen EU Bizottsági határozat formájában megjelenő modellszerződések, amelyek úgy biztosítják az érintettek számára a fent említett jogokat, hogy az adatimportőr szerződéses úton vállal kötelezettségeket, amelyek egyébként a saját nemzeti jogán túlmutatnak, és többek között az érintettek számára biztosítják azon jogokat, amelyek egyébként az EU-ban őket a GDPR alapján megilletik.

A chatbot szolgáltató dokumentumairól  itt tájékozódhat: https://manychat.com/privacy.html

Az Európai Adatvédelmi Testület („EDPB”) és az európai adatvédelmi biztos („európai adatvédelmi biztos”) 2021. január 15-én nyilatkozatot tettek közzé, hogy közös véleményt fogadtak el az Európai Bizottság két általános szerződési záradék-tervezetéről ( SCC-k), az adatkezelők és a feldolgozók közötti szerződésekre vonatkozó SCC-tervezetekről, (a továbbiakban: az adatkezelő-feldolgozó SCC-k), a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó SCC-tervezetekről (a továbbiakban: harmadik országbeli átadási SCC-k).

Ezenkívül az EDPB és az európai adatvédelmi biztos kijelentette, hogy az adatkezelő-feldolgozó SCC-k egész EU-ra kiterjedő hatással bírnak, és célja a teljes harmonizáció és a jogbiztonság biztosítása az EU-ban az adatkezelők és feldolgozóik közötti szerződésekről.

Általánosságban az EDPB és az európai adatvédelmi biztos megjegyezte, hogy azon a véleményen vannak, hogy az SCC-tervezetek megerősített védelmi szintet nyújtanak az érintettek számára.

A nyilatkozat itt érhető el: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/edpsweb_press_releases/edpb-edps_pressrelease_onsccs_en.pdf

 

Tájékoztatás az érintetti jogokról

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy ezen a csatornán keresztül nem tud tudunk Önnek célzott marketing-üzenetet küldeni.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái:

Gyűjtjük a Facebooktól kapott adatait, úgymint a nevét, profilképének hivatkozását, nemét, országát, a feliratkozás idejét, időzónát, felhasználói azonosítót. Gyűjtjük továbbá az érkezés forrását és azokat az egyéb egyedi azonosítókat / címkéket, amiket a feliratkozott érintett megad válaszaiban, vagy amiket a tevékenysége alapján kötünk hozzá.

 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása. Az adatokat mindaddig kezeljük, míg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy a Chatbotról le nem iratkozik.

 

Megfelelő biztonság

Adatkezelő biztonsági rendszereinek kialakítása során figyelembe vette a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Adatkezelő olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatokat védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelő számítógépein, illetve hálózatán tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal, legalább felhasználói névvel és jelszóval lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik.

 

Mit jelentenek az érintetti  jogok?

Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit és kérelmeit várjuk postai úton:

 • EGLO LUX Korlátolt Felelősségű Társaság,
 • 2120 Dunakeszi, Fő út 143. A. ép. címen,
 • e-mailen: eglolux@eglo.com vagy
 • telefonon: +36-27/540-710 számon.

 

Az érintettek az adatkezelés teljes ideje alatt élhetnek az alábbi jogosultságokkal:

 

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikus másolatát is kérheti.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Személyes adatok törléséhez való jog

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Személyes adatok korlátozásához való jog

Az érintett kérheti adott esetben az adatkezelés korlátozását, ameddig elbírálják igényét.

Például ha tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, vagy megkérdőjelezi a kezelt adatok pontosságát.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Ebben az esetben az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetve amennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.

Adathordozhatóság

Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezen jogának gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás

Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Adatkezelő eljárása

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet az intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kéréseket. A kezelt személyes adatok másolata első esetben ingyenes, a további másolatokért felmerült költségeinkkel megegyező összegű díjat számolunk fel.

 

Panasztételi lehetőség:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Tel.: +36 (1) 391-1400
 • ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Kelt: Dunakeszi, 2021. május 19.

EGLO LUX Kft.